Z regiónov do sveta

Z regiónov do sveta

Hlavným motívom podujatia Z regiónov do sveta je iniciatíva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí s cieľom podporiť slovenský export do zahraničia a pomôcť slovenským firmám presadiť sa na zahraničných

Inovatívny čin roka 2020

Inovatívny čin roka 2020

  Inovatívny čin roka 2020 Spoločnosť Chemosvit Fibrochem sa zo svojou inováciou PROLEN® MEDICAL umiestnila na 1.mieste v kategórii COVID-19 inovácia, ktorá pomohla pri riešení pandemickej situácie a získala cenu ministra