Oznámenie o výsledku VO
Oznámenie o výsledku VO
Oznámenie o výsledku VO
Čestné vyhlásenie uchádzača
Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie
záznam z prieskumu trhu – Elektricky poháňané vijáky na priadzu – VO50409844
Záznam z prieskumu trhu
záznam z prieskumu trhu – Elektrické analytické váhy na stanovenie dĺžkovej hmotnosti – VO70778483
Záznam z prieskumu trhu
záznam z prieskumu trhu – Zákrutomery – VO56197226
Záznam z prieskumu trhu
záznam z prieskumu trhu – Prístroj na skúšky oderu a žmolkovania textílií – VO31975313
Záznam z prieskumu trhu
záznam z prieskumu trhu – Vzorkovací vijací prístroj – VO14453658
Záznam z prieskumu trhu
záznam z prieskumu trhu – Prístroj na hodnotenie rovnomernosti vlákna – VO72427675
Záznam z prieskumu trhu
záznam z prieskumu trhu – Laboratórny tkací stroj so strojom na výrobu osnovného valu – VO08210415
Záznam z prieskumu trhu