Z regiónov do sveta

Z regiónov do sveta

Hlavným motívom podujatia Z regiónov do sveta je iniciatíva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí s cieľom podporiť slovenský export do zahraničia a pomôcť slovenským firmám presadiť sa na zahraničných trhoch.. Ide o cyklické podujatie, ktoré po nitrianskom a trnavskom VÚC, konalo aj na území prešovského VÚC.
V rámci tejto iniciatívy sa zástupcovia viacerých štátnych rezortov, samosprávy a verejného sektora, stretli za okrúhlym stolom s malými a strednými podnikateľmi z regiónu, zástupcami akademickej obce a neziskového sektora, na ktorom debatovali o problematike pomoci slovenským firmám s etablovaním na zahraničných trhoch.
Ako sa na stretnutí vyjadrila štátna tajomníčka MZVEZ Ingrid Brocková: ,,Naša aktivita je zameraná na ekonomickú diplomaciu a máme ako rezort snahu otvárať dvere a prichádzať s ponukou do jednotlivých regiónov Slovenska, kde chceme pomôcť komunikovať najmä s malými, strednými podnikateľmi a mikrofirmami. Zároveň chceme vytvárať príležitosti smerom k zahraničiu. Na rezorte máme na to vhodné nástroje, posilnili sme podnikateľské centrum a zároveň máme sieť zastupiteľských úradov v 68 krajinách sveta a vieme prepájať, integrovať a rozvíjať spoluprácu a partnerstvo.“ Ako ďalej uviedla, v prešovskom VÚC plánuje rezort otvárať aj ďalšie témy, ako je problematika koronakrízy, konfliktu na Ukrajine a rómska problematika.
Účastníci stretnutia sa zaoberali témami na pomoc na Ukrajine, MRK, duálnym vzdelávaním, prepájaním vzdelávania s praxou, dobrovoľníctvom, ako aj problémami regionálnych firiem. V rámci podujatia boli odovzdané ďakovné listy pre neziskové a mimovládne organizácie, za aktívnu pomoc na Ukrajine.
„Toto podujatie je pre Prešovský samosprávny kraj veľmi významné. Ide o historicky prvý takýto formát, kde sa stretli zástupcovia rezortu s krajom a s ďalšími zástupcami vzdelávacích inštitúcií, ale najmä podnikateľskej sféry, ktorá u nás generuje pracovné miesta. Ak bude spolupracovať štátna správa, regionálna správa a miestna samospráva, sme na najlepšej ceste, aby sme nad problémami, ktoré nás trápia, zvíťazili,“ uviedol prešovský župan Majerský.
Ako zdôraznil, hlavnou devízou pre rozvoj kraja je prírodné a kultúrne dedičstvo. „Sme jeden z najnavštevovanejších samosprávnych krajov v rámci Slovenska, keďže tu máme Vysoké Tatry, Poloniny, veľa ďalších prírodných a kultúrnych krás, a toto je hodné toho, aby aj tam boli vytvárané pracovné miesta, aby sme otvorili brány kraja pre zahraničných turistov a tú krásu ‚vyviezli‘ do zahraničia,“ dodal M. Majerský.
Podujatie Z regiónov do sveta pokračovalo stretnutím na Prešovskej univerzite a návštevou prešovskej firmy Spinea. V utorok 26.4.2022 navštívili zástupcovia PSK a MZVEZ aj ďalšie podnikateľské subjekty. Konkrétne Obuv špeciál v Bardejove, Agrokarpaty Plavnica, Passel Slovakia v Poprade a Chemosvit Fibrochem v Svite.

Zdroj: PSK

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://www.fibrochem.sk/wp-content/uploads/2017/05/slide-3.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 330px;}