Kto sme - Chemosvit Fibrochem s.r.o.

Spoločnosť sa nachádza pod Vysokými Tatrami v Slovenskej republike.
Tradičná výroba vlákien začala v roku 1934.

Chemosvit Fibrochem, s.r.o. je súčasťou silnej holdingovej skupiny Chemosvit, a.s., kde jadrom produkcie sú polypropylénové vlákna pre rôzne aplikácie.

Tradičná výroba vlákien začala v roku 1934. Počiatočnú výrobu viskózových a neskôr polyamidových vlákien, nahradila v roku 1974 výroba polypropylénových jemných vlákien pod menom PROLEN®. Počas svojej viac ako štyridsaťročnej histórie sa PROLEN® stal celosvetovo známou značkou. Vlastné technologické a výrobné know-how a pokročilé manažérske postupy sú zárukou dlhodobej stability pre každého zákazníka. Chemosvit Fibrochem je dnes najsilnejším a najskúsenejším výrobcom multifilamentných polypropylénových vlákien s nízkou jemnosťou v Európe.

Do škály produktov patria:

  • polypropylénové textilné a technické multifilamentné vlákno PROLEN®, farbené v hmote (hladké textilné, hladké technické, tvarované vysokorozťažné, tvarované nízkorozťažné, vzduchom tvarované)
  • šolypropylénové textilné a technické multifilamentné vlákno PROLEN®, farbené v hmote (hladké textilné, hladké technické, tvarované vysokorozťažné, tvarované nízkorozťažné, vzduchom tvarované)
  • farebné koncentráty (viac ako 300 farieb)
  • ponožky (klasické, športové, zdravotné, antibakteriálne modifikované a pod.): značky Karpathia, Johny Tatrosh, Folkies (ľudové motívy)

Certifikovaná výroba a produkty sú garanciou top kvality v textilnom, automobilovom, potravinárskom a nábytkárskom priemysle a v iných technických aplikáciách ako sú laná, pásky, filtračné tkaniny a podobne.

Image module

Naša vízia: Ostať i naďalej svetovým lídrom v špeciálnych polypropylénových vláknach.
Naša misia: Uspokojovať potreby zákazníkov vysokošpecializovanými vláknami Prolen® a popri tom zlepšovať zdravie zákazníkov a chrániť životné prostredie.

Skupina CHEMOSVIT je zákaznícky orientovaná spoločnosť, ktorá neustále podporuje vývoj nových produktov a technológií.

Spoločnosť pozostáva z firiem, zaoberajúcich sa výrobou, zušľachťovaním a predajom flexibilných fólií, určených na balenie a pre elektrotechnický priemysel, výrobou a predajom plastov, recyklovaných plastov, polypropylénových vlákien, strojov a baliacich automatov. Okrem iného sa zaoberáme technickými službami, výrobou energií, distribúciou, dopravou a hotelovými službami.

www.chemosvitgroup.com