Kto sme - Chemosvit Fibrochem s.r.o.

Spoločnosť sa nachádza pod Vysokými Tatrami v Slovenskej republike.
Tradičná výroba vlákien začala v roku 1934.

Chemosvit Fibrochem, s.r.o. je súčasťou silnej holdingovej skupiny Chemosvit, a.s., kde jadrom produkcie sú polypropylénové vlákna pre rôzne aplikácie.

Tradičná výroba vlákien začala v roku 1934. Počiatočnú výrobu viskózových a neskôr polyamidových vlákien, nahradila v roku 1974 výroba polypropylénových jemných vlákien pod menom PROLEN®. Počas svojej viac ako štyridsaťročnej histórie sa PROLEN® stal celosvetovo známou značkou. Vlastné technologické a výrobné know-how a pokročilé manažérske postupy sú zárukou dlhodobej stability pre každého zákazníka. Chemosvit Fibrochem je dnes najsilnejším a najskúsenejším výrobcom multifilamentných polypropylénových vlákien s nízkou jemnosťou v Európe.

Do škály produktov patria:

  • polypropylénové textilné a technické multifilamentné vlákno PROLEN®, farbené v hmote (hladké textilné, hladké technické, tvarované vysokorozťažné, tvarované nízkorozťažné, vzduchom tvarované)
  • šolypropylénové textilné a technické multifilamentné vlákno PROLEN®, farbené v hmote (hladké textilné, hladké technické, tvarované vysokorozťažné, tvarované nízkorozťažné, vzduchom tvarované)
  • farebné koncentráty (viac ako 300 farieb)
  • ponožky (klasické, športové, zdravotné, antibakteriálne modifikované a pod.): značky Karpathia, Johny Tatrosh, Folkies (ľudové motívy)

Certifikovaná výroba a produkty sú garanciou top kvality v textilnom, automobilovom, potravinárskom a nábytkárskom priemysle a v iných technických aplikáciách ako sú laná, pásky, filtračné tkaniny a podobne.

Image module

Naša vízia: Ostať i naďalej svetovým lídrom v špeciálnych polypropylénových vláknach.
Naša misia: Uspokojovať potreby zákazníkov vysokošpecializovanými vláknami Prolen® a popri tom zlepšovať zdravie zákazníkov a chrániť životné prostredie.

 

Etický kódex spoločnosti Chemosvit Fibrochem, s.r.o.

 

Skupina CHEMOSVIT je zákaznícky orientovaná spoločnosť, ktorá neustále podporuje vývoj nových produktov a technológií.

Spoločnosť pozostáva z firiem, zaoberajúcich sa výrobou, zušľachťovaním a predajom flexibilných fólií, určených na balenie a pre elektrotechnický priemysel, výrobou a predajom plastov, recyklovaných plastov, polypropylénových vlákien, strojov a baliacich automatov. Okrem iného sa zaoberáme technickými službami, výrobou energií, distribúciou, dopravou a hotelovými službami.

www.chemosvitgroup.com

Informácie pre verejnosť

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa § 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Právnická osoba, ktorá je podľa osobitných predpisov alebo rozhodnutí vydaných na ich základe povinná merať množstvo určeného druhu vypúšťanej látky (emisie) do ovzdušia alebo do vôd alebo sledovať iný vplyv ňou prevádzkovaného zariadenia na životné prostredie, je povinná zverejňovať výsledky týchto meraní a sledovaní vo všeobecne zrozumiteľnej forme a na všeobecne ľahko prístupnom mieste.

Stiahnuť súbor