Bio kompozitné materiály

Bio kompozitné materiály

Svit, 1.3. 2016 – CHEMOSVIT FIBROCHEM, výrobca polypropylénových multifilamentných vlákien, je členom novo schváleného projektu Horizon 2020 BIO4SELF. V rámci tohto inovačného projektu CHEMOSVIT FIBROCHEM bude, ako člen európskeho konzorcia, prispievať k vývoju nových PLA materiálov pre kompozity.

Celosvetový dopyt po nahradení fosílnych surovín na výrobu polymérov vedie k výraznému nárastu používania bioplastov v podmienkach technologického vývoja.

Prieskum, ktorý bol urobený Európskou komisiou ukázal, že bioprodukty a bio palivá budú predstavovať približne 57 bil. EUR ročného príjmu a zahŕňať 300 tis. pracovných miest. Podľa odhadov, podiel chemikálii na biologickom základe v celkovom obchode s chemikáliami vzrastie na 22% do roku 2020, s ročným tempom rastu blížiacim sa k 20%.

 

Vľavo: očakávaný predaj Biotechnológii (zdroj: McKinsey). Vpravo: graf ukazujúci očakávaný nárast “bio” zamestnanosti (zdroj: Nova Institute).

Avšak, stále existujú nedostatky, ktoré bránia širokému využitiu biologických materiálov a ich uvedeniu na trh.

Dva hlavné:

  • Horšia mechanická odolnosť: napriek tomu, že v niektorých aplikáciách PLA môže nahradiť konvenčné materiály (ako polyester), jeho obmedzená mechanická pevnosť stále bráni komerčnému využitiu.
  • Obmedzená životnosť: pre niektoré aplikácie s dlhou životnosťou, PLA zatiaľ nie je vhodné kvôli jeho obmedzenej hydrolytickej stabilite.

Veľkou výzvou pri biopolyméroch zostáva zlepšenie týchto vlastností. Existuje potreba vyvinúť biologický, stály polymerový materiál s vysokou pevnosťou, vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou bez narušenia recyklovateľnosti.

Projekt BIO4SELF sa zaoberá týmito nedostatkami a cieľom je nepredvídateľná pevnosť, vznikajúca kombináciou PLA (najväčší používaný biopolymér) s bio-LCP (tekutý kryštalický polymér) tak, aby sa vytvorila vyššia uroveň spevnenia. Taktiež tepelná odolnosť PLA a jeho životnosť bude vylepšená. A to prostredníctvom pridania vhodne zvolených anti-hydrolytických aditív. Ďalej, budú dodané neoddeliteľné vlastnosti prostredníctvom fotokatalitických polymérov (schopnosť samoočistenia), presných mikrokapsúl (samoregenerovanie) a detekcie deformácie vlákien ( pre self-sensing)

Potenciál biologických materiálov sa ukáže vo vylepšených prototypoch pre automobilový priemysel a domáce spotrebiče. Ekonomická efektívnosť výroby plne biologických kompozitov spĺňajúca požiadavky pre vysoko-technické prevedenie a udržateľnosť bude preverená v plastovej výrobe preskúmaním vlastností nových biologických materiálov. Pre dosiahnutie tohto cieľa, BIO4SELF zahŕňa celý reťazec. (viď obrázok nižšie).

 

Od PLA suroviny po aktuálny produkt – prehľad rozsahu projektu BIO4SELF.

CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.  je zapojený do projektu BIO4SELF ako technologický riešiteľ, ktorý sa bude podielať na vývoji a výrobe PLA vlákna s vysokým bodom topenia s dosiahnutým čo najvyššej pevnosti.  Našou úlohou bude zvlákňovanie a dĺženie tohto vlákna na priemyselnej úrovni.

BIO4SELF je konzorcium silne priemyselne orientované, zahŕňajúce 5 veľkých spoločností a 5 malých a stredne veľkých spoločností. Konzorcium je doplnené 3 univerzitami a 3 výskumnými centrami. Týmto spôsobom BIO4SELF pokrýva všetky potrebné znalosti a infraštruktúru akademickej pôdy, aplikovaného výskumu a priemyslu z 10 európskych krajín (pre detailný prehľad konzorcia pozrite ďalšiu stranu)

BIO4SELF, ako súčasť projektu Horizon 2020 a je spolufinancovaný Európskou Úniou (v hodnote 6,8 mil. EUR). Bude trvať 40 mesiacov a začal 1. Marca 2016. Je koordinovaný spoločnosťou Centexbel, Belgické výskumné centrum pre textílie a plasty.

Ďalšie kontakty:

CHEMOSVIT FIBROCHEM a.s.

Svit, Slovenská Republika

www.fibrochem.sk

info@fibrochem.sk

Webová stránka projektu:

www.bio4self.eu

 

BIO4SELF Konzorcium

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://www.fibrochem.sk/wp-content/uploads/2018/01/Biobased-Composite-Materials-bg.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 330px;}