Pomoc ľuďom i zvieratám v núdzi

Pomoc ľuďom i zvieratám v núdzi

V predvianočnom období sa spoločnosť Chemosvit Fibrochem, a.s. rozhodla aspoň trochu pomôcť ľuďom, ale i zvieratkám v núdzi.

Navštívili sme Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach, ktorému sme venovali termoponožky pre klientov a látky a vlákna pre ich ergoterapeutické dielne.  Detskému domovu v Poprade a Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktorý pomáha mužom bezdomovcom, osobám po výkone trestu, mládeži po skončení ústavnej výchovy, drogovo závislým, telesne postihnutým, mladým dievčatám a matkám s deťmi, ktoré skončili na ulici alebo boli týrané, sme taktiež doniesli ponožky, látky a vlákna na výrobu rôznych predmetov. Pre psíkov z Mestského útulku v Poprade sme pripravili z nášho vlákna podhlavky, aby im bolo v zimných dňoch teplo, tak ako je ľuďom v našej termobielizni. Materiály na výtvarné práce sme venovali Umeleckej škole na Letnej ulici v Poprade a materskej škôlke Stella.

Tento rok by sme chceli osloviť ďalšie škôlky z Popradu a Svitu a Domovy sociálnych služieb so zdravotne a mentálne postihnutými deťmi i dospelými v blízkom okolí.

Sme veľmi radi, že sme mohli takýmto spôsobom vyčarovať na tvárach všetkých týchto ľudí úsmevy, a že naše ponožky ich zahrejú v mrazivých dňoch.

 

Tím Chemosvit Fibrochem, a.s.

Kreatívne hodiny s Prolenom na ZŠ Letnej v Poprade
(https://spojenaskolapoprad.edupage.org/)

 


 

Letter of Thanks

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://www.fibrochem.sk/wp-content/uploads/2017/02/Urban-Shelter-for-Dogs_resize.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 330px;}