Image module

Starostlivosť o zamestnancov

Zdravotná starostlivosť je zamestnancom poskytovaná priamo v areáli podniku:

 • ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
 • špecializovaná audiometrická ambulancia,
 • ambulancia zubného lekára,
 • rehabilitačné stredisko,
 • bezplatné vstupné, periodické a výstupné lekárske prehliadky
Image module

Rekondičné pobyty

 • spoločnosť v záujme predchádzania vzniku chorobám z povolania zabezpečuje rekondičné pobyty a rehabilitáciu vybranému okruhu zamestnancov
Image module

Osobné ochranné pracovné prostriedky a odevy

 • zamestnávateľ poskytuje prostriedky na ochranu zdravia a života pred nebezpečnými a škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia
 • zamestnávateľ poskytuje pracovné odevy a obuv a pravidelne zabezpečuje ich čistenie
Image module

Hygiena na pracovisku

 • zamestnávateľ poskytuje umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky zamestnancom
Image module

Stravovanie

 • poskytovanie čerstvej varenej stravy na každej pracovnej zmene,
 • možnosť stravovať sa v zamestnaneckej jedálni v areáli spoločnosti, príp. v hotelových zariadeniach Spolcentrum a Lopušná dolina,
 • rôzny výber polievok a teplých jedál,
 • zamestnávateľ prispieva na stravu zamestnancom okrem zákonného príspevku aj zo sociálneho fondu
Image module

Pitný režim

 • zamestnávateľ zabezpečuje bezplatne pre zamestnancov pri zvýšenej záťaži teplom minerálnu vodu a na nočných zmenách poskytuje teplý nápoj
 • v priestoroch spoločnosti sú zamestnancom k dispozícii automaty na teplé aj studené nápoje
Image module

Sociálna výpomoc

 • zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok v prípade, že sa ocitol v mimoriadne ťažkej sociálnej situácii alebo v prípade úmrtia zamestnanca, či jeho rodinného príslušníka
Image module

Akcie pre zamestnancov spoločnosti

 • naša spoločnosť organizuje pravidelné akcie, ktorými sa chce poďakovať svojim zamestnancom za odvedenú prácu
Image module

Pozornosť pre zamestnancov

 • našich zamestnancov odmeňujeme pozornosťou pri príležitosti Mikuláša, vianočných sviatkov a Medzinárodného dňa žien